تا خدا

‌ ‌ ‌ ‌🗯📿🗯📿🗯📿🗯📿🗯📿🗯📿

✅ آیا حاجت مهم داری ،مشکل دنیوی داری، مریض لاعلاج داری ،آبروت در خطره، میخوای ازدواج موفق داشته باشی، بدهکاری، میخوای عاقبت به خیر بشی، معنویات میخوای، نشاط میخوای،


🔑✅ اگه به هر دری زدی از همه جا نا امید شدی ،بیا چهله زیارت عاشورا معروف آیت الله حق شناس،،، با امید بخون...

✅📢 بالای منبر فرموند: من ضمانت میکنم خدا شاهده هر بار خوندم و به هرکی گفتم‌ خوندحاجت گرفت...

✅شرح احوالات . زندگی نامه

کرامات و

✅ دستور العملهای اخلاقی 

✅ دستور چهله عاشورا محرب جهت حاجت گرفتن

✅حضرات ایات حق شناس و مجتهدی تهرانی ره

 ✅اول شناخت پیدا کن بعد بخون 

💞 یاعلی مدد💞

📿🗯📿🗯📿🗯📿🗯📿🗯📿🗯

 ✅@hghshenas110

کانال دوست داران ایت الله حق شناس و مجتهدی ره✅

  • ۹۷/۰۳/۱۸
  • گندم زار